Kruispad - AGS Tzaneen

View in English
Claude Wheatleystraat 2,
Tzaneen
0850
015 307 5112
Kry ons WhatsApp
Tieners

Die Jeug is vir ons ongelooflik baie belangrik want hulle is die toekoms van Christus se Kerk.  Jesus se dissipels was almal tieners.  Daarom glo ons om die beste te doen met wat ons het.  Die tieners in Kruispad is almal welkom om by 'n groep in die gemeente in te skakel van hul keuse.  Ons spoor hulle ook aan om te dien tydens dienstye, ander te nooi om die evangelie te hoor en te gee uit afhanklikheid aan God.

Die gemeente het nie sy eie tienerbediening wat weekliks plaasvind nie maar die Tzaneen gemeenskap het wel 'n baie sterk interkerklike tiener bediening wat weekliks plaasvind.  Dit geskied vanaf 'n Jeugsentrum genaamd Herofield.  Ons glo nie daarin om die wiel weer te herontwerp nie en daarom moedig ons almal aan om gerus van die Jeugsentrum gebruik te maak.

Ons kan met volle oortuiging getuig dat die tieners wat wel by Herofield uithang baie gelukkig is en goed geleer word rakende die dinge van die Here.  Ons het Herofield aangeneem as een van die organisasies in ons dorp wat saam met ons besig is om Koninkryk te bou.  

Herofield byeenkomste vind as volg plaas:

  1. Die Jeugsentrum is elke dag na skool (13:30 - 17:00) oop vir tieners om hulle huiswerk te doen en te "Jol".  Let wel dat tieners kan kom en gaan soos hulle wil tensy anders gereël met die bestuur.  Herofield is nie 'n naskoolsentrum nie en daar is geen kostes aan verbonde nie.
  2. Vrydagaande vanaf 17:00 word daar gesamentlike speletjies gespeel, verjaarsdae gevier, liedjies gesing en Woord bedien.  Na die program voorsien Herofield vir al die tieners teenwoordig kos.
  3. Herofield hou 2 jeugkampe per jaar en 'n jaarlikse 2 weke uitreik in die Julie skoolvakansie.  Die uitreik geskied gewoonlik in een van Suid Afrika se buurlande.
Claude Wheatleystraat 2,
Tzaneen
0850
015 307 5112
Kry ons WhatsApp